Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Φανουργάκης, Βασίλειος Δ.

Αι ωδαί Σολομώντος : συμβολή εις την έρευναν της υμνογραφίας της αρχαϊκής εκκλησίας / Βασιλείου Δ. Φανουργάκη. - Θεσσαλονίκη : Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, 1979. - 183 σ. , 24 εκ. - Ανάλεκτα Βλατάδων , 29 .

Διατριβή (διδακτορική) -- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [13]-22) και ευρετήρια.


Περίληψη στα Αγγλικά.


Odes of Solomon--Criticism, interpretation, etc..

BS1830.O4 / P46 1979
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha