Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης βιβλία, ομού και σημειώσεις σύντομοι. Προς βοήθειαν των δημοδιδασκάλων /

Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης βιβλία, ομού και σημειώσεις σύντομοι. Προς βοήθειαν των δημοδιδασκάλων / Υπό Φ. Δ. Ε. - Έκδοσις δευτέρα βελτιωμένη. - Εν Σμύρνη : Εκ της Τυπογραφίας Αντ. Δαμιανού, 1841. - [1], 252 σ. , 19 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.

ΓΜ, *3476.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Turkey--Izmir--19th century.
Koha by