Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

"Εκείνος"! /

Ευθύμιος Στύλιος Κ., Επίσκοπος Αχελώου, 1929-

"Εκείνος"! / Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου Κων. Στύλιου. - Αθήναι : [Ι. Σούκης], 1973. - 353 σ. :bεικ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by