Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο προορισμός του ανθρώπου :

Ματθόπουλος, Ευσέβιος, Αρχιμανδρίτης, 1849-1929.

Ο προορισμός του ανθρώπου : ήτοι τίς είναι ο σκοπός της υπάρξεως και της ζωής του ανθρώπου και τινί τρόπω επιτυγχάνεται ούτος / Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθιοπούλου. - 6η έκδ. - Αθήναι : Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή", 1932. - 429 σ. , 23 εκ.


Human beings.
Life.
Theological anthropology--Christianity.
Theological anthropology--Orthodox Eastern Church.
Koha by