Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η περί Θεού διδασκαλία :

Φαράντος, Μέγας Λ.

Η περί Θεού διδασκαλία : Προ-θεολογικά κεφάλαια. / Μέγα Φαράντου. - Αθήνα : [χ.ε.], 1966. - 85 σ. , 25 εκ.
Koha by