Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας /

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας / Αναστασίου Κ. Πιερίου. - Εν Αθήναις : Εκδόσεις "Ελληνικής Χριστοπολιτείας", 1960. - 221, [3] σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Koha by