Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Σοφιανός, Δημήτρης, Ζ., 1935-

Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ο Αδριανουπολίτης : (ca. 1490, Αδριανούπολη) : ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα του μεγάλου ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου κ.ά. / Δημήτρη Ζ. Σοφιανού. - Αθήνα : [χ.ε.], 1984. - 123 σ. : εικ. ; 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία", (τόμ. ΝΔ'[1983], τεύχ. Δ', σελ. 779-816 και τόμ. ΝΕ' [1984], τεύχ. Α', σελ. 237-256, τεύχ. Β', σελ. 435-458 και τεύχ. Γ', σελ. 739-771)
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha