Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εκκλησιαστική περιουσία κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας /

Κρόντς, Γεώργιος.

Η εκκλησιαστική περιουσία κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας / Γεωργίου Κρόντς. - Αθήναι : Τυπογραφείον Γ.Η.Καλλέργη, 1935. - 160 σ. , 25 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.

Διατριβή επί διδακτορία εις την Θεολογικήν σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Koha by