Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κοραής, Αδαμάντιος, 1748-1833.

Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή / εκδιδόντος Ιακώβου Ρώτα Φιλοτίμω συνδρομή των Φιλομούσων Ελλήνων! - Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1839. - ιθ', 1χ.α., 314 σ. , 21 εκ.

Στο τέλος του αντ. 1 περιέχεται κατάλογος συνδρομητών.

ΓΜ, *3087.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Κοραής, Αδαμάντιος, 1748-1833 --Αλληλογραφία.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha