Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η περί μετουσιώσεως (transsubstantiatio) ευχαριστιακή έρις :

Τζιράκης, Νικόλαος Εμμ.

Η περί μετουσιώσεως (transsubstantiatio) ευχαριστιακή έρις : συμβολή εις την ορθόδοξον περί μεταβολής διδασκαλίαν του ιζ' αιώνος / Περί μετουσιώσεως ευχαριστιακή έρις Νικολάου Εμμ. Τζιράκη. - 1977 Αθήναι : [Εκδόσεις Χριστινάκης], 1977. - xvi, 262 σ. ; 24 εκ.

Διδακτορική διατριβή--Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Θεολογική Σχολή, 1977.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 247-257) κι ευρετήριο.


Lord's Supper--Real presence.
Transubstantiation.
Koha by