Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Μέγας Βασίλειος πρότυπον οικουμενικού εκκλησιαστικού ηγέτου :

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Ο Μέγας Βασίλειος πρότυπον οικουμενικού εκκλησιαστικού ηγέτου : Συμβολή εις την Γεν. Εκκλ. Ιστορίαν του δ' αιώνος. / Γερασίμου Ι. Κονιδάρη. - 2η έκδ. πλήρης. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1970. - 92 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Βασίλειος ο Μέγας, Άγιος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, περ. 330-379.
Koha by