Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εις Άδου κάθοδος του Χριστού εξ επόψεως ορθοδόξου. /

Καρμίρης, Ιωάννης Ν., 1903-1988.

Η εις Άδου κάθοδος του Χριστού εξ επόψεως ορθοδόξου. / Ιωάννου Ν. Καρμίρη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1939. - 155 σ. , 25 εκ.
Koha by