Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον της Χριστιανικής Αρχαιολογίας /

Δέρβος, Γεώργιος Ι., 1854-1925.

Εγχειρίδιον της Χριστιανικής Αρχαιολογίας / υπό Γεωργίου Ι. Δέρβου __. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1913. - 352 σ. , 23 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία [σ. 8-35]


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Christian life--Early church, ca. 30-600.
Koha by