Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Βέλλας, Βασίλειος Μ., 1902-1969.

Εκ των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης : Το βιβλίον του πολέμου των υιών του φωτός κατά των υιών του σκότους / υπό Βαιλείου Μ. Βέλλα. - Αθήναι : [χ.ε.], 1965. - 90 σ. ; 26 εκ. - Φροντιστηριακή Βιβλιοθήκη της Παλαιάς Διαθήκης , Τεύχος Δ΄ .

Επικεφαλής σ.τ.: ''Φροντιστηριακή βιβλιοθήκη της Παλαιάς Διαθήκης; τεύχος β' ''.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [59]-60).


Dead Sea scrolls.
Χειρόγραφα Νεκράς Θάλασσας.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha