Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εκκλησιαστικά αναγνώματα της Παλαιάς Διαθήκης /

Βέλλας, Βασίλειος Μ., 1902-1969.

Εκκλησιαστικά αναγνώματα της Παλαιάς Διαθήκης / Βασιλείου Μ. Βέλλα. - Αθήναι : [χ.ε.], 1952. - τ. , 25 εκ

Τ. 1ος: Εκλεκτοί ψαλμοί (Εισαγωγή-Κείμενον-Ερμηνεία).
Koha by