Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Απαντήσεις εις σύγχρονα προβλήματα :

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Α', Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, 1905-1988.

Απαντήσεις εις σύγχρονα προβλήματα : Άρθρα δημοσιευθέντα εις την εφημερίδα "Καθημερινή" και ομιλίαι απαγγελθείσαι από ραδιοφώνου κατά την διάρκειαν της Θ. Λειτουργίας εκ του παρεκκλησίου των β. ανακτόρων / Αρχιμ. Ιερωνύμου Ιερ. Κοτσώνη. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1966. - 280 σ. , 25 εκ.
Koha by