Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Στογιάννος, Βασίλειος Παν.

Πέτρος παρά Παύλω / Βασιλείου Παν. Στογιάννου. - Θεσσαλονιίκη : Γραφ. Τέχναι Κασαπάκη-Γεωργιάδη, 1968. - 124 σ. , 24 εκ.

Εναίσιμος επί διδακτορία διατρβή υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha