Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ.

Το βιβλίο Η Αλήθεια Κριτής και η τυχοδιωτική δράση του συγγραφέα του Leandro Lombardi στον ελληνικό χώρο : Συμβολή στην εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία των μέσων του ιη΄αι. / - Αθήνα : Εταιρεία Στερεοελλαδικάν Μελετών, 1984. - σ. :bεικ , 25 εκ. - Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών. Κείμενα και Μελέται , 4 .

Διατριβή επι διδακτορία.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha