Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Περί Θείας Προνοίας και προορισμού :

Φαράντος, Μέγας Λ.

Περί Θείας Προνοίας και προορισμού : κατά την διδασκαλίαν Γενναδίου του Σχολαρίου / Μέγα Λ. Φαράντου. - Αθήνα : [χ.ε.], 1966. - ιστ', 274 σ. : εικ , 25 εκ.

Εναίσιμος επι διδακτορία, διατριβή υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by