Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Gabriel l' Hymnographe Kontakia et Canons :

Πάσχος, Παντελής Β., 1933-

Gabriel l' Hymnographe Kontakia et Canons : avec introduction, texte critique, traduction et notes / P. B. Paschos. - Paris : Athenes : [s.n.], 1978. - 341 p. : fasc. ; 26 cm.

Extrait de la revue Θεολογία (Athenes).


Orthodox Eastern Church--Hymns--History and criticism.
Koha by