Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι βυζαντινοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς από του 800 μέχρι του 1453 /

Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, 1877-1959.

Οι βυζαντινοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς από του 800 μέχρι του 1453 / Δημητρίου Σίμου Μπαλάνου.Αθήναι - Αθήναι : Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας, 1951. - 232 σ. , 24 εκ.
Koha by