Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Συμεών ο Μεταφραστής, Άγιος.

Βίος και μαρτύριον των αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης / Συμεών του μεταφραστού και Γρηγορίου του Θεολόγου , εισαγωγή-κείμενο-νεοελληνική απόδοση-ερμηνευτικά σχόλια-πραγματολογικά στοιχεία-παραπομπές υπό Αρχιμ. Θεοκλήτου Χρ. Ντζάθα. - Αθήνα : Ένωση Φίλων Όρθόδοξης Πατερικής Παράδοσης και Παιδείας "Ο Άγιος Κυπριανός", 2003. - 111 σ. : εικ. , 24 εκ.


Κυπριανός, Άγιος.
Ιουστίνα, Αγία.


Christian saints--Greece--Biography.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha