Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Χαριτωνίδης, Χαρίτων Χ.

Λόγος εις τους τρεις Ιεράρχας : ρηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1936 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών, εντολή της Συγκλήτου / υπό Χαρίτωνος Χ. Χαριτωνίδου. - Εν Θεσσαλονίκη : Πανεπιστημίον Θεσσαλονίκης, 1936. - 91 σ. , 25 εκ.
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha