Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Χρονόπουλος, Νικόλαος Β.

Το ίδιον του χριστιανικού ήθους : (εις τον γερμανικόν Ρωμαιοκαθολικισμόν του παρόντος) / Νικολάου Β. Χρονοπούλου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1976. - 229 σ. , 24 εκ.

Διατριβή επί διδακτορία, υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha