Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή /

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ., 1911-2009.

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή / Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου. - Εν Αθήναις : Γ. Φέξη, 1966. - Τ. , 26 εκ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας , αρ. 37 .

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Koha by