Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το βιβλίον του Δανιήλ :

Δόϊκος, Δαμιανός Αθ., 1922-2011.

Το βιβλίον του Δανιήλ : Αυθεντικότης και σύνθεσις αυτού / Δαμιανού Αθ. Δοϊκου, Θεολόγου καθηγητού Μ.Ε. - Θεσσαλόνικη : χ.ε., 1960. - 119 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by