Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το κύρος της ιεράς παραδόσεως εξ επόψεως ορθοδόξου /

Γεώργιος Παπαγεωργιάδης, πρ. Μητροπολίτης Νευροκοπίου, 1881-1958.

Το κύρος της ιεράς παραδόσεως εξ επόψεως ορθοδόξου / Μητροπολίτου Νευροκοπίου Γεωργίου. - Αθήναι : Έκδοσις Ορθοδόξου Κατηχητικής Σχολής Μετοχίου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 1943. - 175 σ. , 23 εκ.
Koha by