Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι μοναχοί ως κοινωνικοί διδάσκαλοι και εργάται εν τη αρχαία Ανατολική Εκκλησίας

Φυτράκης, Ανδρέας Ιωάν., 1910-2002.

Οι μοναχοί ως κοινωνικοί διδάσκαλοι και εργάται εν τη αρχαία Ανατολική Εκκλησίας - Αθήναι : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1950 - 99 σ. : [χ.ε.], 24 εκ.
Koha by