Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εκκλησιαστής :

Κωνσταντίνου, Θεόδωρος Β.

Εκκλησιαστής : ποιητική απόδοσις - Αθήναι : [χ.ε.], 1976 - 71 σ. , 25 εκ.
Koha by