Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η πρωτολογία του Μεγάλου Βασιλείου /

Τσάμης, Δημήτριος Γ., 1937-

Η πρωτολογία του Μεγάλου Βασιλείου / Δημητρίου Γ. Τσάμη - Θεσσαλονίκη : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 - 169 σ. , 24 εκ. - Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται , .3 .
Koha by