Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λειτουργική - Τελετουργική :

Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος Α., Πρωτοπρεσβύτερος, 1929-2014.

Λειτουργική - Τελετουργική : βοήθημα δια τους ιεροσπουδαστάς μέσων και ανωτέρων ιερατικών σχολών / Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη. - Αθήναι : Γενική Διεύθυνσις Εκκλ. Παιδείας, 1973. - 399 σ. , 24 εκ.

Κείμενο πολυγραφημένο.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Orthodox Eastern Church--Liturgy.
Koha by