Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου /

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ., 1925-2016

Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου / Βασιλείου Θ. Σταυρίδου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1967. - 186, [1] σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Constantinople (Ecumenical patriarchate)--History.
Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.


Patriarchs and patriarchate--History.
Koha by