Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ερμηνεία του κατά Λουκάν Ευαγγελίου :

Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ., 1937-

Ερμηνεία του κατά Λουκάν Ευαγγελίου : (περικοπαί κατ' εκλογήν) / Ιωάννου Καραβιδοπούλου. - Θεσσαλονίκη : [Λιθογραφείον Τεχνικα Στούντιο], 1973. - 166 σ. , 24 εκ.
Koha by