Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αρχαιολογία-εκκλησίαι :

Λαβουτας, Εμμανουήλ Δ.

Αρχαιολογία-εκκλησίαι : μερική εξήγησις αρχαίων μνημείων και εκκλησιών /Εμ. Δ. Λαβουτας. - [χ.τ.] : [χ.ε.], 1972. - 3 Τ. σε 1 : εικ., σχεδ/τα ([3] αναδιπλ.) , 24 εκ.
Koha by