Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η περί εκκλησίας ορθόδοξος δογματική διδασκαλία /

Καρμίρης, Ιωάννης Ν., 1903-1988.

Η περί εκκλησίας ορθόδοξος δογματική διδασκαλία / Ιωάννου Καρμίρη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1964. - 71, [1] σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας, τ. Ε', σ. 465-519.
Koha by