Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η από παλαιάς και νέας Ρώμης κίνησις προς επάνοδον του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού εις την αρχικήν ενότητα /

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., 1898-1973.

Η από παλαιάς και νέας Ρώμης κίνησις προς επάνοδον του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού εις την αρχικήν ενότητα / Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου. - Αθήναι : [Ίδρυμα Ευρώπης Δράγαν], 1970. - 33 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Koha by