Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Φραγκούλη, Αργίνη Γ.

Κρήτες Πατριάρχες Αλεξανδρείας : 16ος-20ος αι. / Θέματα κρητικής αποδημίας : Κρήτες Πατριάρχες Αλεξανδρείας Αργίνη Γ. Φραγκούλη. - Ρέθυμνο : Εκδόσεις "Ραδάμανθυς", 1992. - 222 σ., [1] σ. : εικ., πανομ/πα, πορτρ., φωτ., χάρτης , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και βιβλιογραφία: (σ. 217-220)


Alexandria (Orthodox patriarchate)--History.


Patriarchs and patriarchate--Egypt--Alexandria.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha