Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Επίτομος δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας /

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Α., Αρχιμανδρίτης, 1890-

Επίτομος δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας / Ιωάννου Α. Παπαδοπούλου. - Αλεξάνδρεια : Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1932. - 279 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Koha by