Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γραμματική διά σχολεία /

Κούμας, Κωνσταντίνος Μιχ., 1777-1836.

Γραμματική διά σχολεία / υπό Κ. Μ. Κούμα. - Εν Βιέννη της Αυστρίας : Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου, ΑΩΛΓ [=1833] - [2] φύλλα, [4], μ', 640 σ. , 20 εκ.

Περιέχει ευρετήριο. Στο τέλος του αντ. 1 περιέχεται κατάλογος συνδρομητών.

ΓΜ, *2261.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek language--Grammar--1800-1870.
Textbooks--History--Greece--19th century.
Greek imprints--Publishing--History.--Austria--Vienna
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Education--Greece--19th century.


Austria--Imprints--19th century.
Koha by