Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Δημήτριος Τρακατέλλης, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, 1928-

Ο υπερβατικός Θεός του Ευγνώστου : εξηγητική συμβολή εις την έρευναν των γνωστικών κειμένων του Nag Hammadi / The transcendent God of Eugnostos : an exegetical contribution to the study of the Gnostic texts of Nag Hammadi Δημητρίου Τρακατέλλη Επισκόπου Βρεσθένης. - Αθήναι : [χ.ε.], 1977. - 238 σ. , 24 εκ.

Τίτλος από πρόσθετη σ.τ. στα αγγλικά: The transcendent God of Eugnostos : an exegetical contribution to the study of the Gnostic texts of Nag Hammadi / by Demetrios Trakatellis. Περιέχει το κείμενο της Επιστολής του Ευγνώστου σε Κοπτικά και Ελληνικά.

Διατριβή επί Διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια.


Nag Hammadi codices.
Eugnostos the Blessed.


Gnosticism.
Transcendence of God.
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha