Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Τριάκοντα πέντε ομιλίαι περί φιλαργυρίας πλεονεξίας ασωτίας πολυτελείας : εισαγωγή νεοελληνική απόδοσις σημειώσεις / Παναγιώτου Γ. Στάμου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1968. - 110, [2] σ. , 24 εκ.

Περιέχει ευρετήριο θεμάτων.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha