Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γ' Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον :

Γ' Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον : Χριστιανισμός και σύγχρονος Ελληνική παιδεία : 1-3 Ιουνίου 1963 : πρακτικά / Χριστιανισμός και σύγχρονος Ελληνική παιδεία Τρίτον Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον επιμελεία Επισκόπου Θαυμακού Χρυσοστόμου, Ιωάννου Γρ. Τιμαγένους. - Εν Αθήναις : Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, [1963] - 141, [3] σ. : εικ. , 24 εκ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας , αριθ. 32 .
Koha by