Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω :

Οικονόμος, Φώτιος Γ., 1911-

Η εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω : από της πρώτης διαδόσεως του Χριστιανισμού μέχρι των καθ' ημάς χρόνων / Φωτίου Γ. Οικονόμου. - Αθήναι : [Τυπογραφείον Κώστα Γ. Αθανασίου], 1969. - 147 σ. : εικ., χάρτ. , 25 εκ.

Περιέχει ευρετήριο και βιβλιογραφία.
Koha by