Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ., 1905-1990.

Εισαγωγή εις την αρχαίαν χριστιανικήν γραμματείαν : 96-325 μ.Χ. / Κωνσταντίνου Γ. Μπόνη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1974. - ιστ', 394, [3] σ. , 24 εκ - Αρχείον περιοδικού "Θεολογία , 1 .

Περιέχει ευρετήριο βιβλιογραφία: σ. [ι']-ιστ'.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha