Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος :

Στάμος, Παναγιώτης Γ.

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος : βιογραφία / Παναγιώτου Γ. Στάμου. - Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. - Αθήναι : [Τυπογραφεία Αφών Χωριανοπούλου], 1970. - 255 σ. : εικ. , 24 εκ.

"Ο πρόλογος του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου της Ακαδημίας Αθηνών. --σ.τ. "Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος 1863-1945, Ευλαβές μνημόσυνον επί τη 25ετηρίδι της προς Κύριον εκδημίας Αυτού."

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by