Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γρηγοριανόν ταμείον :

Βενέδικτος, Ιερομόναχος, Αγιορείτης.

Γρηγοριανόν ταμείον : ήτοι ευρετήριον θεμάτων των απάντων Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου / Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου. - Νέα Σκήτη Αγ. Όρους : Έκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου , 2001. - 932 σ. , 25 εκ.

Βάσει της Πατρολογίας του P.J. Migne, ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας) και ΒΕΠΕΣ (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων)

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by