Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κυριακοδρόμιον : εν ω περιλαμβάνονται επί εκάστης αποστολικής και ευαγγελικής περικοπής των Κυριακών του έτους / απόδοσις του νοήματος και λόγος υπό Χριστόφορου Ν. Παπουτσοπούλου , ομιλία υπό Αθανασίου Σ. Φραγκοπούλου. - 2η έκδ. - Αθήναι : Αδελφότης θεολόγων "Ο Σωτήρ", 1976. - Τ. ; 24 εκ.

Περιέχει ευρετήρια.

Τ.1: Ευαγγελικαί περικοπαί Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου -- Τ.2: Ευαγγελικαί περικοπαί Ματθαίου -- Τ.3: Ευαγγελικαί περικοπαί Λουκά -- Τ.4: Αποστολικαί περικοπαί τριωδίου και πεντηκοσταρίου -- Τ.5: Αποστολικαί περικοπαί Α' - ΙΖ' Κυριακής Περίοδος Ματθαίου -- Τ.6: Αποστολικαί περικοπαί ΙΗ'-ΛΓ' Κυριακής, περιόδος Λουκά.


Orthodox Eastern Church--Liturgy and ritual--Evangelion.
Orthodox Eastern Church--19th century.


Bible.--New Testament.--Gospels.


Preaching--Orthodox Eastern Church.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha