Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Ενιαύσιος στέφανος της Ορθοδόξου Ανατ. Εκκλησίας :

Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, Μοναχός, Υμνογράφος Της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 1904-1991.

Ο Ενιαύσιος στέφανος της Ορθοδόξου Ανατ. Εκκλησίας : Απολυτίκια, Κοντάκια και Μεγαλυνάρια / υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. - 2η έκδ. - Αθήναι : [χ.ε.], 1986. - 399 σ. : εικ. , 25 εκ.

"Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκδιδόμενα τη αδεία αυτού υπό του Αρχιμανδρίτου Ματθαίου Λαγγή και της Συνοδείας αυτού, Μοναχών της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος".

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by