Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μακρής, Σπυρίδων Γεω.

Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην / Σπυρίδωνος Γεωργ. Μακρή. - 2η έκδ. / υπό των σπουδαστών Αης & Βας τάξεως του Ανωτέρου Εκκλησθαστ. Φροντιστηρίου της Ριζαρείου Σχολής (Σχολ. έτους 1957-58) - Αθήναι : Τύποις Κ. Πιππα, 1958. - 180 σ. , 24 εκ.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha