Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κρίσεις επιστολιμαίαι και έντυποι περί του βιβλίου :

Κρίσεις επιστολιμαίαι και έντυποι περί του βιβλίου : Τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας των θρησκευμάτων εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου , Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης εξ επόψεως παγκοσμίου και πανθρησκειακής (Αθήναι, 1958, σχ. 8ον μέγα, σελ. α-κη', 1-1054 μετ' εικόνων και ευρετηρίου) - Αθήναι : [χ.ε.], 1960. - 38 σ. , 25 εκ.

"Επί τη αναγορεύσει αυτού εις Επίτιμον Διδάκτορα της Θεολογίας (Doktor Theologiae honoris causa) υπό της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Marburg/Lahn (Δ. Γερμανίας) τη 11-9-1960, κατά την εναρκτήριον τελετήν του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ιστορίας των θρησκευμάτων".


Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., 1898-1973. Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης εξ απόψεως παγκοσμίου και πανθρησκειακής.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by